KYBER BALÍK

Kyber poistenie
+
poistenie zodpovednosti členov domácnosti

 
 

Balík kryje:

  • Spory s e-shopom
  • Zneužitie platobných prostriedkov
  • Kyberšikanu
  • Odcudzenie identity
  • Zodpovednosť členov domácnosti za škodu