Typ zamestnania Poistenie pre zamestnancov a štátnych zamestnancov na trvalý pracovný pomer, mimo dohôd, živnosti a brigádnickej činnosti.

Výška mesačnej mzdy Hrubá mesačná mzda
Služobné vozidlo
Výber krajiny
Slovensko SK
Slovensko a Česko Slovensko a Česko
Európska únia Európska únia
Zhrnutie
Typ zamestnania Poistenie pre zamestnancov a štátnych zamestnancov na trvalý pracovný pomer, mimo dohôd, živnosti a brigádnickej činnosti.
Trvalý pracovný pomer
Výška mesačnej mzdy  € mesačne
Maximálna poistná suma Maximálna suma, ktorú od vás môže zamestnávateľ žiadať  €
Výber krajiny
Škody na služobnom vozidle

Pre uvedené zamestnanie sa bohužiaľ nie je možné v súčasnosti poistiť online.

Volajte našu infolinku

(+421) 2 326 00 006

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

Vyberte si balík poistenia

Voliteľné krytie V tomto balíku si môžete zvoliť poistnú sumu, do akej bude krytá Vaša škoda. Zamestnávateľ si od Vás môže nárokovať maximálne štvornásobok Vašej hrubej mzdy. (Rada pre Vás: Ak maximálna výška škody, ktorú môžete zamestnávateľovi sposobiť je nižšia ako štvornásobok hrubej mzdy, týmto variantom si viete zvoliť pre Vás dostatočnú výšku krytia a zoptimalizovať tým výšku Vášho poistného.)

  • škody spôsobené zamestnancom svojmu zamestnávateľovi 
  • krytie vadnej práce
  • škody na prepravovaných veciach a tovare 
  • spoluúčasť 10 % min. 16,60 €
VPP
Zvoľte si poistnú sumu
 €
Min Max
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
len € mesačne
Odporúčame

Veďme deti k pohybu  |  podporme mladé talenty

Na podporu mladých talentov prispejete | 10 % z ceny Vášho poistenia môže byť obrovská pomoc budúcim talentom

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD