Zadajte údaje o vozidle

Poznáte EČV / ŠPZ?
Máte k dispozícii VIN číslo?
Budete vozidlo prepisovať do iného okresu?

Zadaním svojho telefónneho čísla vyjadrujte súhlas s tým, aby sme Vás kontaktovali za účelom prípravy ponuky/zmluvy. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s. nájdete na www.uniqa.sk/osobne-udaje/.
 

Údaje o vozidle
Držiteľ vozidla


Počet škôd z povinného poistenia - PZPPočet škôd z havarijného poistenia - KASKO

Zhrnutie
Druh klienta
Dátum narodenia
Dátum začiatku poistenia

Uložená ponuka bola vypočítaná s dátumom začiatku poistenia starším ako dnešok a jej platnosť vypršala.

Zadajte, prosím, nový dátum začiatku poistenia pre prepočítanie, alebo si vytvorte novú ponuku po kliku na Vypočítať novú ponuku.

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Vyberte si balík poistenia

Balík A

Rozsah krytia: 

  • škody na živote a zdraví: 5 240 000 €
  • škody na majetku: 1 050 000 €
Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Balík C

navyše od balíka B:

  • Euroochrana - trvalé následky autonehody
Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Územná platnosť: Európa

Krytie

  • škody na živote a zdraví: 5 240 000 €
  • škody na majetku: 1 050 000 €

Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Havarijné poistenie (KASKO)

Spoluúčasť:

Územná platnosť: Európa

Krytie

  • havária
  • živel
  • odcudzenie
  • vandalizmus
  • asistenčné služby

Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Komplexný balík (PZP + KASKO)

PZP

Územná platnosť: Európa


Pripoistenia

 

KASKO

Spoluúčasť:

Územná platnosť: Európa


Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Veďme deti k pohybu  |  podporme mladé talenty

Na podporu mladých talentov prispejete | 10 % z ceny Vášho poistenia môže byť obrovská pomoc budúcim talentom

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD